line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
HIV - HBsAg - HCV

Brzi imunokromatografski test sigurnih perormansi za istodobnu detekciju: antitjela na hepatitisa C, antitjela na HIV1-HIV2 i HBsAg u humanom serumu, plazmi i punoj krvi. Više...

 

 
 
 
 

Novosti

MIKOTOKSINI...

CRP...

Aflatoksin test strip...

FeedCheck - kontrola hrane namjenjene životinjama...

Haptoglobulin kod preživača...

HIV 1 & 2...

HCV...

HIV - HBsAg - HCV...

Jena Bioscience