line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Haptoglobulin kod preživača

Koncentracija haptoglobulina je povećana kod upalnih reakcija - infekcije, alergije, opekline, ozljede...
Kvantitativni test za određivanje koncentracije Haptoglobulina iz seruma, plazme i mlijeka Elisa metodom. Više...

 

 
 

 

Novosti

MIKOTOKSINI...

CRP...

Aflatoksin test strip...

FeedCheck - kontrola hrane namjenjene životinjama...

Haptoglobulin kod preživača...

HIV 1 & 2...

HCV...

HIV - HBsAg - HCV...

Jena Bioscience