line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
MIKOTOKSINI

Elisa testovi vrhunske kakvoće za testiranje mikotoksina u hrani.
Inovativni način testiranja Aflatoksina i Okratoksina A kod produkata koji imaju problema pri mjerenju sa klasičnim metodama.
EU je ograničila prisustvo Aflatoksina M1 u mlijeku sa 0,05mg/L, upravo tu osjetljivost ima test kojega mi preporučamo.
Više ...

 

 
 

 

Novosti

Brzi testovi...

Detekcija u hrani...

Haptoglobin...

Serumski amyloid A (SAA)...

PCR - kitovi...

Jena Bioscience...